Blackjack is één van de meest populaire casino spelen, en erg bekend van de film ’21′ uit 2008. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van zes ‘MIT’ (‘Massachusetts Institute of Technology‘) studenten die door middel van kaarten tellen miljoenen wonnen in Las Vegas.

Blackjack Blackjack is één van de meest populaire casino spelen, en erg bekend van de film ’21′ uit 2008. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van zes ‘MIT’ (‘Massachusetts Institute of Technology‘) studenten die door middel van kaarten tellen miljoenen wonnen in Las Vegas.

Doel van blackjack

Het doel van blackjack is om een hand te vormen die het dichtste bij het getal 21 ligt. Het spel wordt ook wel eenentwintig of ‘vingt-et-un‘ (21 op zijn Frans) genoemd.

Waarden van de kaarten

De aas is 11 punten of 1 punt waard.

De heer, vrouw en boer zijn elk 10 punten waard.

Alle genummerde kaarten behouden hun eigen waarde; een 8 schoppen is 8 punten waard.

Er is geen onderscheid in kleur; schoppen, harten, klaveren en ruiten zijn allen gelijk.

Het spel begint

Naast de dealer zijn er 5 tot 9 andere spelers aan de tafel. Aan het begin van elke ronde kunnen de spelers geld inzetten.

Elke speler krijgt één kaart gedeeld en de dealer deelt zichzelf ook één kaart die voor elke speler zichtbaar is. Daarna krijgt elke speler zijn tweede kaart gedeeld.

Keuze Stand of Hit

Afhankelijk van je kaarten kun je beslissen om geen kaart meer gedeeld te krijgen ‘Stand’ of om nog een kaart te ontvangen ‘Hit’.

Als je bijvoorbeeld een boer en een vrouw gedeeld krijgt met een totale waarde van 20, ga je niet om nog een kaart vragen, maar met een vrouw en een 5 (totale waarde 15) zit je nog redelijk ver van 21 vandaan en is het beter om nog een kaart te ontvangen.

Op de pagina van blackjack strategie kun je een basis schema vinden voor wanneer het aanbevolen wordt om ‘Stand’ of ‘Hit’ te kiezen en er worden nog een paar andere waardevolle tips genoemd om te winnen.

Keuze Double Down, Split of Surrender

Naast ‘Stand’ of ‘Hit’ heeft de speler nog een paar andere mogelijkheden:

‘Double Down’: na het ontvangen van je eerste kaart kun je besluiten ‘Double Down’ te gaan. Dit houdt in dat je het ingezette geld met 100 % kan verdubbelen, maar dat je nog maar één extra kaart kunt ontvangen.

‘Split’: als je twee kaarten van dezelfde waarde ontvangt kun je twee aparte handen maken. Je kunt dan ook extra geld inzetten. Wat betreft de kaarten met de waarde 10 kan dit in sommige casino’s alleen met Q-Q maar niet met 10-Q.

‘Surrender: een ‘Half-Bet‘ opgeven en stoppen met spelen. De dealer neemt de helft van het ingezette geld in en geeft de andere helft terug aan de speler. De optie ‘Surrender’ is niet in alle casino’s toegestaan.

Als de spelers geen kaarten meer willen ontvangen, deelt de dealer zichzelf zijn tweede kaart en eventueel nog meerdere kaarten tot hij of tenminste 17 punten haalt of over de 21 heen gaat.

Als de totale waarde meer dan 21 is, heeft diegene in ieder geval verloren. Dit wordt ‘Bust’ genoemd.

De speler die het dichtste bij de 21 zit heeft gewonnen. Wanneer een speler dezelfde waarde heeft als de dealer en beide het dichtste bij 21 zitten, wint de dealer altijd. Nu je de regels kent kun je de blackjack tafels van de online casino’s ook eens uitproberen.