Het dobbelspel Craps kan intimiderend overkomen voor een beginnende speler. De tafel lijkt wel 100 verschillende inzetmogelijkheden te hebben. Een belangrijk punt om te onthouden is dat Craps in verschillende rondes gespeeld wordt. De spelers maken een weddenschap over de uitkomst van de gooi van de twee dobbelstenen. De verschillende inzet mogelijkheden geef je weer door jouw fiches op de gewenste plekken op het bord te plaatsen. De spelers spelen tegen het casino en degene die de dobbelstenen gooit wordt de ‘shooter’ genoemd. Een ‘shooter’ wordt vaak aan het einde van een ronde vervangen of wanneer hij een 7 gooit en verliest.

Come out roll en Pass line

Voordat de eerste ronde, de ‘come out roll’ wordt gespeeld, zetten de spelers in op de ‘pass line’ of op de‘don’t pass line’. Hierbij heeft het casino slechts een voordeel van 1,41 %.

De ‘shooter’ rolt de dobbelstenen en wanneer de uitkomst 7 of 11 is, heeft de ‘shooter’ gewonnen. Als de uitkomst 2, 3, of 12 is, heeft hij verloren, dit wordt ‘craps’ genoemd. Elke ander uitkomst (4, 5, 6, 8, 9, of 10) wordt de ’point’ genoemd. De dealer zal dan een marker op tafel plaatsen om de waarde van de ’point’ aan te geven, zodat de spelers dit niet kunnen vergeten. Daarna gooit de ‘shooter’ net zo lang met de dobbelstenen totdathijopnieuwde ’point’ gooit, dan heeft hij de ‘pass line’ weddenschap gewonnen en wordt hij 1:1 uitbetaald. Als hij eerst een 7 gooit wordt de ‘pass line’ weddenschap verloren.

Don’t Pass line

De spelers kunnen ook inzetten op de ‘don’t pass line’ dit is precies het tegenovergestelde van de ‘pass line’.

Wanneer de ‘shooter’ een 7 of 11 gooit heeft hij verloren, met een 2 of 3 heeft hij gewonnen. Het getal 12 betekent gelijkspel. De nummers 4, 5, 6, 8, 9, of 10 zijn de ’point’ nummers. Als de ‘shooter’ eerst een 7 gooit voordat hij de ‘point’ gooit, heeft hij verloren, dan wint de ‘don’t pass line’ weddenschap.

Pass odds

Wanneer er een 4, 5, 6, 8, 9, 10 is gegooid in de ‘come out roll’ ( de ‘point’ is vastgesteld), staan de meeste casino’s de spelers, die op de ‘pass line’ hadden gewed, toe om nog een weddenschap af te sluiten. Je kunt dan het dubbele van je inzet winnen als de ‘point’ eerder wordt gegooid dan een 7 wanneer 4 of 10 de ‘point’ is, 3:2 als de ‘point’ 5 of 9 is en 6:5 als de ‘point’ 6 of 8 is.

Don’t Pass odds

Wanneer de speler op de ‘don’t pass line’ had ingezet, mag hij nog een extra weddenschap afsluiten. Je wint wanneer de 7 eerder dan ‘de point’ gegooid wordt. De uitbetaling werkt als volgt: 1:2 als de ‘point’ 4 of 10 is, 2:3 als de ‘point’ 5 of 9 is en 5:6 als de ‘point’ 6 of 8 is.

Come weddenschap

De ‘come’ weddenschap werkt net als de ‘pass line’ weddenschap met het enige verschil dat deze weddenschap niet voor de ‘come out roll’ geplaatst dient te worden, maar kan op elk moment tijdens het spel nadat een come bet point’ (4, 5, 6, 8, 9, of 10) is vastgesteld.

Net als bij de ‘pass line’ weddenschap wint de ‘shooter’ als hij 7 of 11 gooit. Hij verliest als hij 2, 3 of 12 gooit. Wanneer hij het ‘come bet point’ getal gooit voordat hij een 7 gooit, heeft de ‘come’ weddenschap gewonnen. Als hij eerst een 7 gooit wordt de ‘come’ weddenschap verloren.

Don’t come weddenschap

De ‘don’t come’ weddenschap is het tegenovergestelde van een ‘come’ weddenschap, vergelijkbaar met de ‘don’t pass line’, maar kan op elk moment geplaatst worden zodra een come bet point’ is vastgesteld.

Net als bij de ‘don’t pass line’ weddenschap verliest de ‘shooter’ als hij een 7 of 11 gooit, met een 2 of 3 heeft hij gewonnen. Het is gelijkspel als hij 12 gooit. De nummers 4, 5, 6, 8, 9, of 10 zijn de ’come bet point’ nummers. Als de ‘shooter’ eerst een 7 gooit voordat hij de ‘come bet point’ gooit, heeft hij verloren, dan wint de ‘don’t comes line’ weddenschap.

Enkele worp weddenschap

2 ook wel ‘snake eyes’ of ‘aces’ genoemd. Je wint als de ‘shooter’ 2 gooit.

3 ook wel ‘ace-deuce’ genoemd. Je wint als de ‘shooter’ 3 gooit.

Yo. Je wint als de ‘shooter’ 11 gooit.

12 ook wel ‘boxcars’, ‘midnight’ of ‘cornrows’ genoemd. Je wint als de ‘shooter’ 12 gooit.

2 of 12 ook wel ‘hi-lo’ genoemd. Je wint als de ‘shooter’ 2 of 12 gooit. Je plaatst je fiche op de lijn tussen 2 en 12.

Any Craps ook wel ‘Three-Way’ genoemd. Je wint als de ‘shooter’ 2, 3 of 12 gooit.

C & E. Een gecombineerde weddenschap. De speler zet de helft van zijn geld in op ‘craps’ en de andere helft op ‘yo’ (11).

Any seven ook wel ‘big red’ genoemd. Je wint als de ‘shooter’ 7 gooit.

The Horn. Hierbij zet je op 2, 3, 11 en 12 in. Het zijn vier afzonderlijke weddenschappen. Als de ‘shooter’ één van de 4 getallen gooit, wordt je uitbetaald met aftrek van de drie verloren weddenschappen.

Whirl of World. Een weddenschap bestaande uit 5 individuele weddenschappen. Het is een combinatie van een ‘horn’ en ‘any 7’. Wanneer de 7 gegooid wordt, speel je gelijk, een ‘push’, van je winst wordt de ‘horn’ afgetrokken zodat je quitte speelt.

On the Hop. Hierbij zet je in op het aantal ogen per dobbelsteen. Wanneer je bijvoorbeeld inzet op ‘4 en 6-on the hop’, wed je dat bij de volgende gooi, één dobbelsteen 4 ogen heeft en één dobbelsteen 6 ogen.

Field. Hierbij gok je dat de volgende gooi 2, 3, 4, 9, 10, 11, of 12 zal zijn. Wanneer 2 wint, krijg je 2:1 uitbetaald, bij 12 krijg je 3:1 uitbetaald en bij 3, 4, 9, 10 of 11 krijg je 1:1 uitbetaald. Deze weddenschap kan voor meerdere gooien gelden, ‘ride’. Als je dat niet wil, moet je gelijk nadat je uitbetaald hebt gekregen je fiche van de tafel halen.

Weddenschap bestaande uit meerdere gooien

Hard way. Een weddenschap waarbij je wint als de ‘shooter’ eerst dubbel gooit, de ’hard way’, waarbij het ogen aantal 4, 6, 8 of 10 is (2-2, 3-3, 4-4, 5-5) en daarna een 7 of niet dubbel, de‘easy way’, gooit.

Easy way. Het tegenovergestelde van een ’hard way’.Je wint als de ‘shooter’ eerst niet dubbel gooit, de‘easy way’, waarbij het ogen aantal 4, 6, 8 of 10 is (1-3, 1-5, 2-4, 1-7, 2-6, 3-5, 4-6) en daarna een 7.

Big 6en Big 8. Je wint wanneer de ‘shooter’ eerst een 6 gooit en daarna een 7 of wanneer de ‘shooter’ eerst een 8 gooit en daarna een 7.

Place and buy. Je zet in op één van de ‘point’ getallen (4, 5, 6, 8, 9, 10). Je wint wanneer de ‘shooter’ eerst jouw getal gooit en daarna een 7. Deze weddenschap wordt ook wel ‘working bet’ genoemd en blijft gelden totdat de speler besluit te stoppen met spelen. Normaalgesproken telt je weddenschap niet tijdens de come out roll’ tenzij de speler dit specifiek heeft aan gegeven.

Lay. Dit is het tegenovergestelde van een ‘buy bet’. Je wint wanneer de ‘shooter’ eerst een 7 gooit en daarna één van de ‘point’ getallen (4, 5, 6, 8, 9, 10).

Speciale weddenschap

Fire Bet. Voordat de ‘shooter’ de dobbelstenen gooit kun je gokken dat hij tenminste 4 individuele ‘points’ van verschillende waardes gooit voordat hij 7 gooit, ‘sevens out’, en zijn beurt voorbij is. Met individuele ‘points’ wordt bedoeld: als de ‘shooter’ succesvol een ‘point’ (4, 5, 6, 8, 9, 10) gooit die nog niet eerder gemaakt was.

Elk getal telt maar één keer; als de ‘shooter’ bijvoorbeeld twee keer succesvol 10 gooit, telt het als één ‘point’.

De eerste drie punten worden niet uitbetaald, maar het 4e, 5 e en 6e punt wel. Met 4 punten win je 24:1, met 5 punten 249:1 en met 6 punten 999:1.

Op de pagina van Craps strategie kun je lezen welke weddenschappen het meeste opleveren.